Strona główna
Zakres usług
Ryczałt
Książka przychodów i rozchodów
Pełna księgowość
Kadry, płace, ZUS
VAT i inne
Cennik
Kontakt
Wyślij wiadomość
 


Jeśli zatrudniasz pracowników, wiesz ile papierkowej pracy jest z tym związanych. My za ciebie zajmiemy się KADRAMI i PŁACAMI, a więc:
 ·         dopilnujemy aby akta osobowe pracowników były kompletne i prowadzone zgodnie z przepisami,

·         sporządzimy umowy z pracownikami, zleceniobiorcami itp….

·         naliczymy wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zlecenie, o dzieło i innych

·         zadbamy aby badania okresowe pracowników były przeprowadzane terminowo

·         Wyliczymy zaliczki na podatek dochodowy za pracowników

·         Sporządzimy kartoteki wynagrodzeń

·         Sporządzimy i prześlemy dla pracowników i Urzędów Skarbowych roczne deklaracje pracownicze (PIT-11, 8)

·         dopilnujemy po prostu wszystkiego.

 Nie będziesz też musiał zajmować się sprawami ZUS, ponieważ to MY wykorzystując program PŁATNIK :

 ·         sporządzimy i prześlemy elektronicznie comiesięczne deklaracje do ZUS DRA, RCA, RSA

·         sporządzimy przelewy do ZUS

·         sporządzimy i prześlemy elektronicznie deklaracje miesięczne dla osób ubezpieczonych RMUA

·         dokonamy zgłoszeń i wyrejestrowań pracowników ZUA, ZZA, ZWUA i inne

·         będziemy pamiętać o aktualizacji na bieżąco Twoich danych w ZUS

·         będziemy kontaktować się z Twoim Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i wyjaśniać każdy Twój problem.

   
Top